Klachtenregeling

De eerste en belangrijkste stap die u kunt zetten met gevoelens van onvrede, is dit te bespreken met de persoon tegen wie uw klacht zich richt. Huisartsen en hun medewerkers stellen het op prijs  dat ze in de gelegenheid worden gesteld de klacht te bespreken en samen met u naar een oplossing te zoeken. Immers, als iemand niet weet dat u ontevreden bent, zal er nooit iets veranderen.

Is dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de HKH (Huisartsen Kring Haaglanden). De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing. De klachtenfunctionaris kan zo nodig bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertouwelijk. Meer informatie hierover vindt u op de site van de HKH: www.kringhaaglanden.nl/kennisgebieden/klachtenregeling/. De klachtenfunctionaris is eventueel telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 088 0025055.

Als u er met de huisarts en met de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. De praktijk is aangesloten bij SKGE, Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. Het oordeel van deze geschillencommissie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.