Praktijkondersteuner SomatiekIn onze praktijk is Miranda Scheenstra werkzaam als praktijkondersteuner. Zij werkt van maandag, woensdag en donderdag. Op deze dagen heeft zij telefonisch spreekuur tussen 8.15 en 8.45 uur, u kunt haar dan via de assistente bereiken. Voor een afspraak maken voor haar spreekuur neemt u contact op met de assistente, maar het kan ook zijn dat u door de huisarts wordt verwezen naar haar spreekuur. De praktijkondersteuner werkt zelfstandig maar altijd in nauwe samenwerking en in overleg met de huisarts. 

Wat doet een praktijkondersteuner?

Miranda is een gediplomeerd praktijkondersteuner somatiek en begeleidt mensen met een chronische aandoening zoals diabetes mellitus (suikerziekte), hart- en vaatziekten, astma en COPD. Waar nodig schrijft zij medicatie voor of doet aanpassingen in de medicatie, natuurlijk altijd in overleg met de huisarts. Zij houdt zelfstandig spreekuur in de praktijk en legt indien nodig ook visites af bij patiënten met een chronische ziekte die niet naar de praktijk kunnen komen.

Ook voor veel andere zaken kunt u bij haar terecht, hieronder een overzicht van al haar taken:
  • Preventieve controle op hart- en vaatziekten (Cardio Vasculair Risico Management), controle bij verhoogde bloeddruk en/of verhoogd cholesterol, advies en voorlichting
  • Controle en advies bij diabetes 
  • Controle en advies bij astma en COPD, longfunctieonderzoek en inhalatieinstructie 
  • Allergietesten
  • Gehoortesten
  • Doppler onderzoek (vaatonderzoek)