Visites/Huisbezoek en Ziekenhuisopname

Visites/Huisbezoek

De huisarts bezoekt u thuis wanneer u om medische redenen niet zelf naar de praktijk kunt komen. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd kan worden. Wij vragen u als het mogelijk is om naar de praktijk te komen omdat hier de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter zijn.

Belt u 's morgens vroeg naar de assistente wanneer u een visite wilt aanvragen voor dezelfde dag.

Ziekenhuisopname

Bij een wat langer verblijf in het ziekenhuis zal uw huisarts proberen u te bezoeken. Mocht u tijdens het verblijf in het ziekenhuis of daarna met haar willen spreken, vraag dan een bezoek aan of maak een afspraak voor het spreekuur.